Artikel in Ondernemend Magazine – 27 september 2019

Een themanummer over arbeid. Ideaal om het onderwerp vrouw en arbeidsmarkt nog eens nader onder de loep te nemen. Want ook al is er vergeleken met 100 jaar geleden veel veranderd, we zijn er nog niet. Het aandeel vrouwen aan de top is (te) laag, het verschil in uurloon tussen man en vrouw is nog steeds niet weggewerkt en in 2018 was slechts 1 op de 3 startende ondernemers vrouw. Zijn deze gegevens nieuw? Nee! Toen ViZi, het regionale platform om ambitieuze ondernemende vrouwen te inspireren en verbinden 10 jaar geleden werd opgericht, speelde dit ook al. Worden de verschillen kleiner? Daar lijkt het wel op. We vroegen Marytha Zuurmond van M2-Select, Recruitment en HR diensten, naar haar ervaringen. Marytha werkt als HR adviseur op afroep voor diverse MKB ondernemers in de Hoeksche Waard en de BAR regio. Dagelijks is zij bezig met de uitdagingen in de arbeidsmarkt.

Welke ontwikkelingen zie jij in de markt?

Ten eerste is het nog steeds zo dat vrouwen veel vaker in deeltijd werken dan mannen. Slechts een kwart van de vrouwen werkt fulltime, tegenover driekwart van de mannen. Maar wat opvalt is dat de groep mannen die in deeltijd werkt, groeit. Dit zie je zeker in de jongere generatie terugkomen, waar men meer op zoek is naar balans.

Ook zie je dat het aantal werkende vrouwen op het totaal de laatste decennia enorm is toegenomen en nog steeds stijgt. Wanneer je de jongste generatie bekijkt, zie je een grote toename in de arbeidsparticipatie. In de groep tot 25 jaar hebben vrouwen zelfs vaker een baan dan mannen. Deze jonge vrouwen werken in toenemende mate fulltime, zijn meer carrièregericht, ambitieuzer en vaker hoog opgeleid.

Wat zie je voor ontwikkelingen in de Hoeksche Waard en BAR regio?

Ondanks het groeiende aanbod deeltijdwerkers (m/v) zie je dat veel werkgevers blijven vragen naar fulltime krachten. Ook valt op dat er in de landelijke gebieden, zoals de Hoeksche Waard, een grotere voorkeur bestaat voor werknemers uit de regio. Ons kent ons, speelt hier nog een rol. In de steden zie je dat minder. Wanneer je het hebt over een groeiend aantal ambitieuze vrouwen op de arbeidsmarkt kan ik dat vanuit mijn ervaring bevestigen: ik heb het afgelopen jaar meer vrouwen aan een nieuwe baan geholpen dan mannen.

Zie je ook verschillen bij het werven van werknemers in deze krappe arbeidsmarkt?

In de huidige arbeidsmarkt kom je niet meer weg met een post op social media of een advertentie in het lokale krantje. Goede contacten met scholen, het hebben van stagiaires en het opleiden van je eigen mensen is heel belangrijk geworden. Maar ook het verleiden van parttimers naar fulltime en eigen -trotse- medewerkers betrekken bij het aantrekken van nieuw personeel kan veel opleveren. Zet er in ieder geval een goede (interim) HR medewerk(st)er op 😉.

Daarnaast is het belangrijker dan ooit om te investeren in je medewerkers om ze te kunnen behouden en aan je te binden. Speel in op de behoefte van je medewerkers. Houd ook rekening met de verschillen tussen generaties. Millennials zullen meer en langer werken dan voorgaande generaties. Zij hebben er meer behoefte aan om tussendoor even gas terug te nemen. De term carrièreladder wordt langzaamaan vervangen door carrièregolven. Wat in ieder geval altijd positief doorwerkt is het geven van persoonlijke aandacht. Dat werkt voor iedereen.

Wat verwacht je dat er de komende jaren gaat veranderen?

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Zorg dat je hier in mee beweegt. We zullen moeten accepteren dat een nieuwe generatie de arbeidsmarkt op is gekomen. Het aandeel ambitieuze, assertieve, hoogopgeleide vrouwen is hierin groot. Voor werkgevers is de tijd rijp om met een frisse blik naar hun personeelstrategie te kijken. Vanuit M2-Select help ik werkgevers hier graag bij.

Dit artikel is geschreven door Carin van den Berg, van Market-in-Mind

Meer weten over onze dienstverlening of onszelf? Neem contact met ons op.