Een goed CV is nog geen nieuwe medewerker

Case: Opzetten competentiemanagement

Opdrachtgever:

Een zakelijk dienstverlener met ongeveer 60 medewerkers, (nog) zonder HR-afdeling

Context opdracht:
Deze opdrachtgever bevindt zich in een markt waar hele grote veranderingen plaatsvinden. Hierdoor vragen functies van medewerkers andere competenties om succesvol te blijven naar de toekomst. Om blijvend ontwikkeling op de agenda te hebben, maar ook om managers en medewerkers te faciliteren te kunnen sturen op ontwikkeling, heeft M2-Select een strategisch HR Plan gemaakt met daarin een aantal stappen. Competentiemanagement was er één van.

Inhoud opdracht:

We hebben alle (toekomstige) functies in beeld gebracht en bijbehorende competenties vastgesteld. Daarin hebben we onderscheid gemaakt tussen algemene competenties (voor iedereen van toepassing en afgeleid van de organisatiewaarden en -doelen) en functiespecifieke competenties. Al deze competenties zijn beschreven aan de hand van gedrag wat past bij de toekomst van de organisatie. Vervolgens hebben we gekeken welke competenties wel en niet aanwezig zijn in de organisatie om acties te ondernemen voor opleiding en ontwikkeling.

Resultaat opdracht:

Alle medewerkers zijn getraind in de toepassing van competentiemanagement en zijn zelf aan de slag met hun ontwikkeling.
De organisatie heeft zicht op de aanwezige, ontbrekende en benodigde competenties.
De concurrentiekracht van de onderneming wordt vergroot door structurele focus op gerichte ontwikkeling.
Ontwikkeling is gericht op de doelen van de organisatie en de basis voor meer resultaat.

instroom

Ik zoek snel een betrokken medewerker die het verschil maakt

Hoe stimuleer ik groei, ontwikkeling en resultaat bij mijn medewerkers?

Help!
Mijn medewerker moet uitstromen